เรียนท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์/เจ้าของเว็บไซต์

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เว็บไซต์ปิดชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก


This account has been suspended. Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.

------------------------------------------------------------------------------------------

ขณะนี้เว็บไซต์ ถูกระงับการให้บริการชั่วคราว

โดยข้อความข้างต้น อาจมีสาเหตุมาจาก
●มีการใช้งานปริมาณ Disk (พื้นที่) เกินแพ็คเกจกำหนด
●มีการใช้งานระบบ อย่างผิดปกติ (Overload) เช่น ความผิดพลาดของโปรแกรมเว็บไซต์
●หมดอายุการใช้งาน โดยไม่มีการแจ้งต่ออายุบริการ
●มีการส่งจดหมายขยะ หรือ ปล่อยให้มีการส่งอีเมล์ ออกจำนวนมากอย่างผิดปกติ
●มีการใช้งาน ผิดนโยบาย หรือ ไม่เป็นไปตามนโยบายในการขอรับบริการ

------------------------------------------------------------------------------------------